боги тэнхлэг

  • Bogie axle

    Боги тэнхлэг

    Боги ярьсан эсвэл бөмбөрийн тэнхлэг нь хагас чиргүүл эсвэл ачааны машины доор суурилуулсан тэнхлэг бүхий түдгэлзүүлэлтийн багц юм. Боги тэнхлэг нь ихэвчлэн хоёр чанга яригч / аалзны тэнхлэг эсвэл бөмбөрийн хоёр тэнхлэгтэй байдаг бөгөөд тэнхлэгүүд нь чиргүүл эсвэл ачааны машины уртаас хамаарч өөр өөр урттай байдаг бөгөөд нэг тогтоосон тэнхлэгийн багтаамж нь 24Тон, 28Тон, 32Тон, 36Тон бөгөөд олон хэрэглэгчид тэднийг супер гэж нэрлэх дуртай байдаг. 25T, super 30T, super 35T.